Ogłoszenia o przetargach

Poniżej znajdą Państwo informacje o aktualnie ogłoszonych przetargach przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią oraz składanie ofert przetargowych.

K-2017- 12

nazwa zadania

„Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04”

numer zadania

K-2017- 12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców 

termin składania ofert

16.10.2017 r. do godziny 12.00

K-2017-05

nazwa zadania

„Odcinkowe wymiany sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat.”

numer zadania

K-2017-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

05 październik 2017 r. do godziny 12.00

IN-2017- 07

nazwa zadania

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3” - II postępowanie, realizowana w ramach zadania „Współpraca z UM-kanał”

numer zadania

IN-2017-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej
UWAGA: przedmiar robót-zmiana 18.09.2017r., Warunki Zamówienia-zmiana 19.09.2017r., Odpowiedzi na pytania Oferenta z dn. 19.09.2017r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

21 września 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-13

nazwa zadania

Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego

numer zadania

K-2017-13

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

25 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-16

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych

numer zadania

K-2017-16

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

23.10.2017 r. do godziny 12.00

K-2017-10

nazwa zadania

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.

numer zadania

K-2017-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

termin składania ofert

25 wrzesień 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-08

nazwa zadania

Dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.

 

numer zadania

K-2017-08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

25 sierpień  2017 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-03-26  
Lucyna Żurek  2017-08-23 11:50:19  
Lucyna Żurek  2017-08-23 11:50:19