Władze Spółki

Władzami Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. są:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Zgromadzenie Wspólników
Zarząd Spółki

Andrzej Malinowski       
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Iwona Kasperczyk         
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

Robert Koćma        
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych

Rada Nadzorcza

dr Patryk Kuzior      
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Mroncz             
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej

Sylwia Piątek      
Kazimierz Górski         
Stanisław Gałka
Paweł Gniadek

Struktura Własnościowa 

Gmina Dąbrowa Górnicza 86,3% udziałów

Uprawnieni Pracownicy 13,7% udziałów

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2018-06-29 11:56:13  
Aneta Jabłońska  2018-06-29 11:56:13