Władze Spółki

Władzami Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. są:

  • Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Zgromadzenie Wspólników
Zarząd Spółki

Andrzej Malinowski       
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Iwona Kasperczyk         
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

Dyrektorzy 

Marek Przytulski
Prokurent - Dyrektor ds. Operacyjnych

Agnieszka Siemińska  
Dyrektor ds. Technicznych

Rada Nadzorcza

dr Patryk Kuzior                 Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Mroncz                - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
dr Aleksandra Makarucha    - Członek Rady Nadzorczej
Sylwia Piątek                     - Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Chęciński            - Członek Rady Nadzorczej
Paweł Gniadek                   - Członek Rady Nadzorczej

Struktura Własnościowa 

Gmina Dąbrowa Górnicza 86,3% udziałów

Uprawnieni Pracownicy 13,7% udziałów

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2019-01-31 14:10:03  
Aneta Jabłońska  2019-01-31 14:10:03