Zasady kształtowania wynagrodzeń

 

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Spółki

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w dniu 13 czerwca 2017 r. podjęło następujące uchwały:

Agnieszka Strączek   2017-06-27  
Aneta Jabłońska  2017-06-28 14:40:57  
Aneta Jabłońska  2017-06-28 14:40:57